1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

over ons

Wij zijn Tiny en Ludy, komen uit Maas­tricht en zijn “ver­slaafd” aan de Sph­ynx . Die ver­slaafd­heid sloeg toe toen we onze Europese korthaar Dionysos naar het kat­ten­pen­sion brachten om te logeren tij­dens onze vakantiepe­ri­ode. Uit het niets doken ineens 2 Sph­ynxen op, die in de nek van de eigena­resse spron­gen en hun nieuws­gierigheid naar ons toe niet onder stoe­len of banken staken. Sterker nog: Ze waren niet meer bij ons weg te krijgen.…..Vanaf dat moment was het hek van de dam en na thuiskomst van onze vakantie ben ik er gelijk “inge­do­ken” om maar alles aan de weet te komen over de Sph­ynx. Ik besloot om mijn ken­nis te gaan op doen bij ver­schil­lende Sph­ynx fokkers en na deze bezoeken en veel erover gelezen te hebben kwam ik tot de con­clusie die ik eigen­lijk al gelijk had na mijn eerste ken­nis­mak­ing met de Sph­ynx bij het kat­ten­pen­sioen: Ze zijn ontzettend mens gericht en slim en ontzettend nieuws­gierig. Niet voor niets zegt men wel eens dat de Spynx één kwart kind is, één kwart aap, één kwart hond en één kwart kat.…..

Onze kit­tens groeien op in huiselijke kring samen met de andere huis­dieren en zijn goed geso­cialiseerd, aan­hanke­lijk en zijn gewend om geknuffeld te wor­den. Als ze het nest gaan ver­laten zijn ze ont­wormd en ingeënt. Ze zijn dan in het bezit van een stam­boom, Europees paspoort en gezond­hei­dsverk­lar­ing. Ze kri­j­gen verder een kit­ten­pakketje mee.

onze kissin dynamite

Pre­vi­ous
Next

Uit­leg Stan­daard klik foto voor groter formaat

breed-thumb